Snæbum Sø

Velkommen til
Snæbum Sø

Snæbum Sø Fiskeriforening

Søen ejes af lodsejerne omkring søen. De har i fællesskab i ca. 1950 stiftet Snæbum Sø Fiskeriforening.

Formålet med fiskeriforeningen er at skaffe økonomiske midler til pleje og vedligeholdelse af de dele omkring søen, som hører under fiskeriforeningen, samt udsætning af fiskeyngel / sættefisk, til glæde og gavn for Snæbum Sø og lystfiskere fra nær og fjern.

Det forventes, at alle behandler området omkring søen med respekt samt ser til, at det forbliver rent og velplejet.

Fiskeriforeningen ønsker dig en rigtig god oplevelse.

Seneste SUPER fangst
Gedde på 119 cm og 15,2 kg

Gedden blev fanget d. 04. Oktober 2020 - og sat ud igen.

Fiskekort & Både

Dagskort
DKK 60,-
Pr. person

Både
DKK 100,-

Pr. dag

Månedskort
DKK 240,-
Pr. person

Årskort
DKK 600,-
Pr. person

Der må fiskes fra 1 time før solopgang til 1 time efter solnedgang.

Besøgende bedes parkere på de anviste steder ved køb af fiskekort.

- KØB FISKEKORT HER -

Alternativt kan du købe fiskekort og
reservere både hos: 

H. J. Moltsen, Ved Søen 5 - Tlf.: 40723345