Snæbum Sø

Om Søen

Om Snæbum Sø

Snæbum Sø er en lille sø, der ligger omgivet af landsbyen Snæbum, med Snæbum Kirke ved den sydvestlige ende, godt otte km vest for Hobro. Søen er et kendt fiskevand hvor der kan fanges gedde, aborre, sandart, ørred, ål og suder.

Snæbum Sø er en lille, men meget dyb sø. Søen er opstået efter den sidste istid, hvor en kæmpe isklump under smeltningen har dannet søen (et dødishul).

Overfladeareal: 8,6 ha
Middeldybde: 8 m
Maks. dybde: 20,5 m
Vandvolumen: 690.000 m3

Oversigtskort