Snæbum Sø

Vedtægter for Snæbum Sø

Relevant uddrag til gæster

FISKEKORT
Lodsejere og gæster til lodsejere, må fiske uden at løse fiskekort. Alle andre skal løse fiskekort ved ankomst.
Prisen for fiskekort fastsættes hvert år på generalforsamlingen.
Fiskekortene forefindes som enten dagskort, månedskort eller årskort. Dette kort skal forevises, hvis en lodsejer eller fiskerikontrollør anmoder om det.

FISKERI
Der må fiskes fra 1 time før solopgang til 1 time efter solnedgang.
Der må fiskes hele vejen rundt om søen undtagen ved søens badested i den østlige ende af søen, samt ud for Søvangen 23 og 25. (Oversigtskort)
Der må højst bruges 2 stager pr. fiskekort.
Der må ikke fiskes med nogen form for lys.
Der må ikke fiskes med vod.
Hver lodsejer må udlægge 2 ruser i søen.

BÅDE
Gæster må ikke benytte egen båd til sejlads på søen.
Gæster må ikke benytte motor på lejet båd.
Der må ikke benyttes benzinmotorer på søen.
Lodsejere må privat benytte små elmotorer til fremdrift af deres egen båd.